Nasco Corporation

沿 革

                                                                    
1960年東京都墨田区に 中村産業株式会社 設立
1962年ドイツ・ステファン社と取引開始
1964年ドイツ・ポリクリップ社と取引開始
1970年ドイツ・ムルチバック社と取引開始
1973年仙台支店開設
1990年松戸本社センタービル新設
1991年松戸本社新倉庫を新設
2004年システムエンジニアリング部を開設
2005年ドイツ・ウィット社と取引開始
2006年アイスランド・マレル社と取引開始
アイスランド・ボルガプラスト社と取引開始
ライオン・ハイジーン株式会社と取引開始
2007年アメリカ・サニマチック社と取引開始
2008年スウェーデン・フォームクック社と取引開始
2011年ドイツ・シールパック社と取引開始
日本・大森機械工業株式会社とアライアンス開始
2013年大阪支店開設
東京都葛飾区に水元倉庫を開設
NECファシリティーズ株式会社とアライアンス開始
オーストリア・スーパーバック社と取引開始
2014年 九州営業所開設
ドイツ・レオンハード社と取引開始
オーストリア・レックス社と取引開始
オランダ・ナーバー社と取引開始
2015年 ドイツ・KGヴェッター社と取引開始
エア・リキード工業ガス株式会社と本格取引開始      
2016年 佐川アドバンス株式会社とアライアンス開始      
2017年株式会社OSGコーポレーションと取引開始
オランダ・パーフォテック社と取引開始
仙台支店移転      
2018年 ドイツ・マヤ社と取引開始
福岡支店開設
盛岡営業所開設
2019年 ドイツ・モスカ社と取引開始
2020年 中村産業株式会社 から NASCO株式会社 へ社名変更
大阪支店移転
2021年福岡支店移転
2022年埼玉県三郷市に三郷倉庫を開設
SMC株式会社とパートナーシップ開始

本社

松戸本社

仙台支店

仙台支店

大阪支店

大阪支店

福岡支店

 

盛岡営業所

   

三郷倉庫

ページの上へ戻る